Navodila za smučarje

Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS-pravili in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih nadzornikov. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.

ZARADI LASTNE VARNOSTI IN VARNOSTI DRUGIH SMUČARJEV NA SMUČARSKI PROGI JE SMUČAR DOLŽAN:

• prilagoditi hitrost in način smučanja svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter gostoti smučarjev na progi;
• izbirati smer smučanja tako, da ne ogroža drugih smučarjev in dati prednost smučarju pred seboj;
• prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki pušča prehitevanemu smučarju dovolj prostora za smučanje;
• uporabljati zaščitno smučarsko čelado, če je mlajši od 14 let;
• se pri prečkanju smučarske proge, vstopu na smučarsko progo, po ustavitvi in pri ponovnem vključevanju v smuko prepričati, ali to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge smučarje;
• za vzpenjanje, ustavljanje in zadrževanje uporabljati le rob smučarske proge;
• smučati na varni razdalji od teptalnika snega;
• ob padcu, če ne potrebuje pomoči reševalca na smučišču, čim prej zapustiti mesto padca in se umakniti na rob smučišča; • puščati smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec;
• smučati s popolno in brezhibno opremo;
 • pomagati pri nesreči na smučišču;
• dati osebne podatke nadzorniku, če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam prekršil določbe tega zakona.

SMUČARJU JE PREPOVEDANO:

• zadrževati se na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge;
• smučati v času, ko je smučišče ali del smučišča zaprto;
• smučati zunaj prog, po neurejenem smučarskem prostoru in vplivnem območju proge;
• izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno;
• smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost potnikov na vlečnici;
• postavljati, prestavljati ali odstranjevati znake in naprave na smučišču;
• onesnaževati smučišče in njegovo okolico;
• voditi pse in druge živali po smučarski progi;
• smučati pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

 

10 FIS pravil za varno smučanje

  1. OBZIRNOST DO DRUGEGA Smučar se mora tako obnašati, da ne ogroža ali poškoduje drugega.
  2. SMUČARSKO ZNANJE Smučar ne sme voziti na pamet. Hitrost mora prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučajočih.
  3.  IZBIRA SMUČINE Hitrejši smučar mora tako izbrati smučino, da ne ogroža smučarjev pred seboj.
  4. PREHITEVANJE Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.
  5. V SMUK - NADALJEVANJE Predno smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzdol in navzgor, če je varno zanj in za druge.
  6. USTAVLJANJE Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čim prej umakne.
  7. VZPENJANJE - SESTOPANJE Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča.
  8. UPOŠTEVANJE OZNAČB Smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na smučiščih.
  9. POMOČ PRI NESREČI Pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.
  10. DOLŽNOST LEGITIMIRANJA Smučar, kot udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimirati.